Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. otrzymało Subwencje Finansowe, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

partnerzy

 

Klienci posiadający karty MultiSport Plus, MultiSport Classic oraz MultiActive mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN + SAUNA w godz. 6:00-23:00

   

Karty uprawniają do jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,30 gr./min.).

Nie dotyczy zajęć zorganizowanych: nauka pływania, aqua aerobic, aqua zumba, rehabilitacja.

 

!!! Karta MultiSport Plus umożliwia więcej niż jedno wejście rekreacyjne w ciągu dnia, jednak każda kolejna godzina musi zostać rozliczona w kasach pływalni, a następna od nowa zainicjowana.

 

 • SQUASH za opłatą według poniższej tabeli:

   

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ
BENEFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI
BENEFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

50

35 20

17.00-23.00

70

55 40

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

65

50 35

17.00-23.00

70

55 40

 

KLIENCI POSIADAJĄCY DODATKOWO KARTĘ MIESZKAŃCA ZĄBEK

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ BENEFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI BENEFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

35

20 5

17.00-23.00

50

35 20

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

45

30 15

17.00-23.00

50

35 20

 

Pakiet usług – możliwość skorzystania z jednego pakietu podczas jednej wizyty w obiekcie.

 

 • KRĘGIELNIA

 

Użytkownicy Benefit System otrzymują rabat w wysokości 15 zł od aktualnej ceny usługi. Suma wykorzystanych rabatów podczas jednej gry nie może przekroczyć ceny usługi.

 

Klienci posiadający kartę MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light, MultiSport Student, MultiSport Plus KIDS, MultiSport KIDS, MultiSport Light KIDS mają możliwość skorzystania z usługi kręgli jeden raz dziennie za opłatą według poniżej tabeli:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 TOR)

CENA Z KARTĄ
BENEFIT
(1TOR/1GODZ.)

CENA Z DWOMA
KARTAMI BENEFIT
(1 TOR/1 GODZ.)

CENA Z TRZEMA
KARTAMI BENEFIT (1TOR/1GODZ.)

CENA Z CZTEREMA KARTAMI BENEFIT
(1 TOR/ 1 GODZ.)

PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK

14.00-17.00

50

35

20

5

-

17.00-23.00

60

45

30

15

0

PIĄTEK

14.00-17.00

50

35

20

5

-

17.00-1.00

75

60

45

30

15

SOBOTA

10.00-1.00

75

60

45

30

15

NIEDZIELA

10.00-23.00

75

60

45

30

15

 

 

KLIENCI POSIADAJĄCY DODATKOWO KARTĘ MIESZKAŃCA ZĄBEK

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 TOR)

CENA Z KARTĄ
BENEFIT
(1TOR/1GODZ.)

CENA Z DWOMA
KARTAMI BENEFIT
(1 TOR/1 GODZ.)

CENA Z TRZEMA
KARTAMI BENEFIT (1TOR/1GODZ.)

CENA Z CZTEREMA KARTAMI BENEFIT
(1 TOR/ 1 GODZ.)

PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK

14.00-17.00

35

20

5

-

-

17.00-23.00

45

30

15

0

-

PIĄTEK

14.00-17.00

35

20

5

-

-

17.00-1.00

55

40

25

10

-

SOBOTA

10.00-1.00

55

40

25

10

-

NIEDZIELA

10.00-23.00

55

40

25

10

-

 

 

UWAGA! Wszystkich klientów Benefit Systems zainteresowanych skorzystaniem z usługi kręgli obowiązuje wcześniejsza rezerwacja toru przez stronę internetową www.kregielniazabki.pl lub pod numerem telefonu 887-284-300.

 

 

Klienci posiadający kartę MultiSport Senior mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN + SAUNA w godz. 6:00-16:00


Karty uprawniają do
jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,30 gr./min lub 0,20 gr./min. jeśli Użytkownik ukończył 65 rok życia).

*Nie dotyczy zajęć zorganizowanych: nauka pływania, aqua aerobic, aqua zumba, rehabilitacja

 

 • SQUASH w godz. 6:00-16:00 za opłatą według tabel przedstawionych powyżej (możliwość skorzystania z jednej usługi jeden raz dziennie).

   

 

 • KRĘGIELNIA możliwość skorzystania z usługi kręgli jeden raz dziennie za opłatą według powyżej zamieszczonej tabeli w godz. 14.00-16.00 (poniedziałek-piątek) oraz 10.00-16.00 (sobota, niedziela).

 

 

Klienci posiadający kartę MultiSport Kids, MultiSport Classic KIDS oraz MultiActive KIDS mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN w godz. 6:00-23:00


Karty uprawniają do
jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,20 gr./min.).

* Nie dotyczy zajęć zorganizowanych tj. nauka pływania.

 

Wejście jednorazowe – możliwość skorzystania z jednej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 Klienci posiadający karty FITPROFIT/FITSPORT mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN + SAUNA w godz. 6:00-23:00

Karty uprawniają do jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,30 gr./min.).

* Nie dotyczy zajęć zorganizowanych: nauka pływania, aqua aerobic, aqua zumba, rehabilitacja.

 

Dodatkowo Klienci posiadający kartę FITPROFIT mogą korzystać z usługi SQUASH za opłatami według poniższej tabeli:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ FITPROFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI FITPROFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

50

35 20

17.00-23.00

70

55 40

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

65

50 35

17.00-23.00

70

55 40

 

KLIENCI POSIADAJĄCY DODATKOWO KARTĘ MIESZKAŃCA ZĄBEK

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ FITPROFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI FITPROFIT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

35

20

5

17.00-23.00

50

35 20

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

45

30 15

17.00-23.00

50

35 20

 

 

Klienci posiadający kartę FITPROFIT DZIECKO/ FITSPORT DZIECKO mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN w godz. 6:00-23:00


Karty uprawniają do jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,20 gr./min.).

* Nie dotyczy zajęć zorganizowanych tj. nauka pływania.

 

 

 

 

 

Klienci posiadający kartę  Medicover Sport mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN + SAUNA w godz. 6:00-23:00

   

Karta uprawnia do jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,30 gr./min.).

* Usługa nie dotyczy zajęć zorganizowanych!

 

 • SQUASH za opłatami według poniższej tabeli:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ
MEDICOVER SPORT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

50

35 20

17.00-23.00

70

55 40

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

65

50 35

17.00-23.00

70

55 40

 

KLIENCI POSIADAJĄCY DODATKOWO KARTĘ MIESZKAŃCA ZĄBEK

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 KORT)

CENA Z KARTĄ
MEDICOVER SPORT
(1 KORT / 1 GODZINA)

CENA Z DWOMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 KORT / 1 GODZINA)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

6.00-17.00

35

20

5

17.00-23.00

50

35 20

SOBOTA
I NIEDZIELA

6.00-17.00

45

30 15

17.00-23.00

50

35 20

 

 

 • KRĘGLE

  Użytkownik Medicover Sport otrzymuje rabat w wysokości 15 zł. Rabat odliczany jest od aktualnej ceny usługi. Suma wykorzystanych rabatów przez Użytkownika Medicover Sport podczas 1 gry, nie może przekroczyć ceny usługi. Poniżej zamieszczamy aktualny cennik, oraz przykładowy kalkulator w przypadku wynajęcia toru przez jednego lub kilku Użytkowników.

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 TOR)

CENA Z KARTĄ
MEDICOVER SPORT
(1TOR/1GODZ.)

CENA Z DWOMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 TOR/1 GODZ.)

CENA Z TRZEMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1TOR/1GODZ.)

CENA Z CZTEREMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 TOR/ 1 GODZ.)

PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK

14.00-17.00

50

35

20

5

-

17.00-23.00

60

45

30

15

0

PIĄTEK

14.00-17.00

50

35

20

5

-

17.00-1.00

75

60

45

30

15

SOBOTA

10.00-1.00

75

60

45

30

15

NIEDZIELA

10.00-23.00

75

60

45

30

15

 

KLIENCI POSIADAJĄCY DODATKOWO KARTĘ MIESZKAŃCA ZĄBEK

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

CENA ZA 1 GODZ. GRY
(1 TOR)

CENA Z KARTĄ
MEDICOVER SPORT (1TOR/1GODZ.)

CENA Z DWOMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 TOR/1 GODZ.)

CENA Z TRZEMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT (1TOR/1GODZ.)

CENA Z CZTEREMA KARTAMI
MEDICOVER SPORT
(1 TOR/ 1 GODZ.)

PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK

14.00-17.00

35

20

5

-

-

17.00-23.00

45

30

15

0

-

PIĄTEK

14.00-17.00

35

20

5

-

-

17.00-1.00

55

40

25

10

-

SOBOTA

10.00-1.00

55

40

25

10

-

NIEDZIELA

10.00-23.00

55

40

25

10

-

 

UWAGA! Wszystkich klientów Medicover Sport  zainteresowanych skorzystaniem z usługi kręgli obowiązuje wcześniejsza rezerwacja toru przez stronę internetową www.kregielniazabki.pl lub pod numerem telefonu 887-284-300.

 


Klienci posiadający karty MEDICOVER DZIECKO mogą korzystać z usług:

 

 • BASEN w godz. 6:00-23:00

Karty uprawniają do jednorazowego wejścia rekreacyjnego na basen na 60 min* (jedno wejście w ciągu dnia). W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, posiadacz ww. kart, zobowiązany jest uregulować należność, za każdą kolejną minutę, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni (opłata 0,20 gr./min.).

* Nie dotyczy zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz korektywy dla dzieci.

 

 

 

 


 

 

Redaktor Naczelny:
Łukasz Majchrzyk
tel. 887 284 300
e-mail: redaktor@zabki.pl
e-mail: agnieszka.maciazek@mcszabki.pl

Lista poprzednich numerów